Forhandler

Tilbabetalings informationer

Når vi acceptere penge fra en kunde er vi udsat for udgifter såsom købmand afgifter, bankgebyrer og valuta omstillings omkostningerne. Vores produktpriser er justeret i overensstemmelse hermed, for at tage højde for disse afgifter, og vi opkræver ikke forhandler kontohavere når du foretager betalinger.

Reseller Refunds Information

Vores forhandler prisstruktur er For hyppige køb

Tilbage betalinger er ikke tilgængelige, medmindre et tidligere arrangement har været foretaget, efter skøn af Trustico®. I vores sædvanlige forretningsgang tilbyder vi priser med rabatter, baseret på niveauet af engagement som vores forhandlere har accepterer. Tilbagebetalinger er vurderet på basis af hvert enkelt tilfælde, og tilbydes kun i undtagelsestilfælde.

Når en tilbagebetaling behandles, står vi med uforudsete udgifter, som vi må sende videre til vores forhandler kontoindehavere. Udgifter omfatter udgifter til overførsel af tilbage betaling, købmand service afgifter og administrations gebyrer.

Venligst kontakt os hvis du har yderligere spørgsmål om tilbagebetalinger, gebyrer eller afgifter.